عنوان خبرکشف یک "ابَر پادتن" با توانایی بالای مبارزه با آنفلوآنزا
(شاخه: زیست شناسی سلولی)
ارسال شده توسط P. Jabbarzadeh
چهارشنبه 7 دي 1390 - 23:50:03

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسات تحقیقات پزشکی زیستی سوئیس با همکاری شورای تحقیقات پزشکی انگلیس این "ابَر پادتن" را که F16 نام دارد، کشف کردند. این پادتن قادر است با تمام ویروسهای آنفلوآنزایی که در نوع A ظاهر می شوند مبارزه کند. این ویروسها مسئول اپیدمی سال 2009، آنفلوآنزای پرندگان و آنفلوآنزای اسپانیایی سال 1918 بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسات تحقیقات پزشکی زیستی سوئیس با همکاری شورای تحقیقات پزشکی انگلیس این "ابَر پادتن" را که F16 نام دارد، کشف کردند. این پادتن قادر است با تمام ویروسهای آنفلوآنزایی که در نوع A ظاهر می شوند مبارزه کند. این ویروسها مسئول اپیدمی سال 2009، آنفلوآنزای پرندگان و آنفلوآنزای اسپانیایی سال 1918 بودند.

درحال حاضر 16 زیر گروه از ویروس آنفلوآنزای A وجود دارد که به دو گروه تقسیم می شوند.

گروههای متعدد تحقیقاتی از سالها قبل به دنبال این "ابَر پادتن" بودند چراکه این پادتن می تواند در تولید "واکسن همگانی" آینده به کار رود. این واکسن می تواند بدن را در برابر تمام ویروسهای آنفلوآنزا مقاوم کند.

براساس گزارش ساینس، دانشمندان برای رسیدن به این نتایج از تکنیک جدیدی استفاده کردند و برای کشف این پادتن از 10 تا 100 تست را بر روی تمام انواع سلولهای سیستم ایمنی انجام دادند.

این گروه تحقیقاتی دهها هزار سلول را در آزمایش کشت دادند و با استفاده از یک روبات این "ابر پادتن" را کشف کردند.

به محض اینکه روبات سلولهای دارای پادتن مناسب را شناسایی کرد با استفاده از تکنیکی به نام Pcr (واکنش زنجیره ای پلیمراز) میلیونها کپی از آن را به دست آورد. به این ترتیب، دانشمندان موفق شدند حجم بالایی از این پادتن را تولید کنند.

این محققان در خصوص واکسن همگانی توضیح دادند: "در این واکسن که در آینده دور تولید خواهد شد پادتن، ساختار کاملاً محافظت شده ای را در تمام ویروسهای آنفلوآنزا شناسایی می کند اما با تمام آنها به یک روش برخورد نمی کند. درحقیقت، سیستم ایمنی در مبارزه با آنفلوآنزا بر روی بخشهای اشتباه تمرکز می کند، اما این واکسن به این سیستم کمک می کند که به بخش درست ویروس حمله کند."


این خبر از طرف پایگاه زیست شناسی ایران ::: پورتال جامع آموزشی و پژوهشی
( http://www.iranbiology.ir/news/news.php?extend.5 )


زمان بازسازي صفحه :0.1860 ثانيه, 0.0361 براي هر جستجو .