عنوان خبرمهندسی ژنتیک در راه تولید داروی مسکن
(شاخه: بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی)
ارسال شده توسط P. Jabbarzadeh
شنبه 8 اسفند 1394 - 12:50:33


باکتری E.coli با قابلیت ترشح thebaine طراحی شده است.
ژن تبایین که یک پیشساز مورفین است و در شیره خشخاش وجود دارد، در این باکتری وارد شده است. این باکتری تا 300 مرتبه بیشتر از مخمری که قبلا برای تولید تبائین طراحی شده بود، تبائین این ماده را می کند. تبائین بخشی از پروسه تولید کدئین و مورفین است.لینک خبر


این خبر از طرف پایگاه زیست شناسی ایران ::: پورتال جامع آموزشی و پژوهشی
( http://www.iranbiology.ir/news/news.php?extend.397 )


زمان بازسازي صفحه :0.1572 ثانيه, 0.0377 براي هر جستجو .