عنوان خبرمواد زائد حاصل از ورزش باعث باز سازی سلول های مغزی می شود.
(شاخه: زیست شناسی سلولی)
ارسال شده توسط P. Jabbarzadeh
شنبه 1 اسفند 1394 - 18:59:53یک تحلیل از آنچه در بیوشیمی خوانده اید و آنچه کمک به سلامتی شما می کند:

(این یک نمونه ساده از تفسیر منطقی مطالب درسی بشکل کاربردی است)

در افرادی که با آسیب های نخاعی و مغزی مواجه هستند، مواد زائد حاصل از ورزش باعث باز سازی سلول های مغزی می شود.

از آنجاییکه افراد با آسیب های مغزی و تومورهای مغزی با پیام رسانی بیشتر از حد گلوتامات مواجه هستند و ورود بیش از حد کلسیم را در پی دارند.

افزایش بیش از حد کلسیم سبب مرگ سلولی یا آپوپتوز می شود.

منبعی از کربوهیدارات در عضلات وجود دارد که فقط برای مصرف ماهیچه بوده و گلوکزی که وارد ماهیچه می شود فقط باید در ماهیچه مصرف شود.

برعکس گلوکز ذخیره شده بصورت گلیکوژن در کبد توسط ناقلین موجود در غشای سلول های کبدی میتوانند وارد گردش شده و به بافت های دیگر بویژه مغز برسند.

اما این ذخیره گلیکوژن در کبد زیاد نیست و جوابگوی سلول های مغزی یک سیستم عصبی بیمار را نمی باشد.

لذا ورزش و تحرک ماهیچه ای تنها راهی است که گلوکز موجود در ماهیچه به شکل لاکتات میتواند وارد گردش خون شده و به کبد آمده و درآنجا طی مسیر گلوکونئوژنز به پیروات تبدیل گردد (دانشجویان می دانند گلوکونئوژنز فقط در کبد صورت میگیرد و کمی هم در کلیه)
در نتیجه این پیروات نیز وارد چرخه کربس شده و تولید ATP می کند و یا به گلوکز تبدیل شده و وارد خون می گردد که به مغز و بافت های دیگر برسد.

لذا مخصوصا در زمان گرسنگی که گلیکوژن کبد تخلیه شده، گلیوکوژن ماهیچه ها میتواند باعث افزایش عملکرد مغز شود.

افزایش ATP در سلول های عصبی باعث فعال شدن مسیر های پیام رسانی شده و از طرفی از طریق کانال های پتاسیم باعث خروج یون پتاسیم شده تا موازنه بار الکتریکی سلول که توسط کلسیم بر هم خورده است مجددا بر قرار گردد و همینطور از پیشرفت و ایجاد بیماری هایی مثل آلزایمر نیز جلوگیری می کند.

همچنین بهمین دلیل در زمان هایی که انسان با ضعف قوای جسمانی مواجه است مثل گرسنگی یا سرما زدگی و غیره، تلاش برای حرکت کردن و فعالیت عضلانی سبب می شود، مغز فعال باقی بماند و همچنان انرژی دریافت کند.

در نتیجه فعالیت ماهیچه ای به باز سازی سلول های عصبی کمک می کند.


این خبر از طرف پایگاه زیست شناسی ایران ::: پورتال جامع آموزشی و پژوهشی
( http://www.iranbiology.ir/news/news.php?extend.395 )


زمان بازسازي صفحه :0.2019 ثانيه, 0.0682 براي هر جستجو .