عنوان خبریک مقاله مفید در زمینه دراگ دیسکاوری
(شاخه: نکات کلیدی امور پژوهشی)
ارسال شده توسط P. Jabbarzadeh
يكشنبه 23 آذر 1393 - 19:20:39

برای آشنایی با قابلیت های پروژه های دراگ دیسکاوری (بیوکمو انفورماتیک)، این مقاله را نگاهی بیندازید. این مقاله مروری خیلی ساده و روان به بررسی بعضی موارد پرداخته است.

ژورنال Drug Discovery Today دومین ژورنال معتبر در زمینه دراگ دیسکاوری است (بعد از Nature Reviews Drug Discovery). مقالات این ژورنال خواندنی است.

Moroy, G. et al. (2012) Toward in silico structure-based ADMET prediction in drug discovery. Drug Discov. Today 17, 44–55

این خبر از طرف پایگاه زیست شناسی ایران ::: پورتال جامع آموزشی و پژوهشی
( http://www.iranbiology.ir/news/news.php?extend.346 )


زمان بازسازي صفحه :0.1752 ثانيه, 0.0496 براي هر جستجو .