عنوان خبرمدارک دانش آموختگان ایرانی در سال 1392
(شاخه: ادامه تحصیل در مالزی)
ارسال شده توسط P. Jabbarzadeh
جمعه 11 مهر 1393 - 08:21:05

مدیرکل امور دانش‌ آموختگان سازمان امور دانشجویان گفت: سال گذشته مدارک دانش آموختگان از 62 کشور ارزیابی شد. کشور مالزی با تعداد یک هزار و 26 مدرک ارزیابی شده در صدر قرار دارد.

دکتر محمد حسین مجلس آرا با اشاره به ارزیابی تعداد سه هزار و 950 مدرک دانش آموختگان در سال 92 گفت: کشورهای مالزی با یک هزار و 26 مدرک، هند با 531 مدرک، انگلستان با 443، آمریکا با 22 مدرک، کانادا با 164 مدرک، ارمنستان با 109 مدرک، ترکیه با 107 مدرک، اوکراین با 102 مدرک، آلمان با 96 مدرک و فرانسه با 86 مدرک به ترتیب بیشترین تعداد مدارک ارزیابی شده را به خود اختصاص دادند.


مدیر کل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان افزود: از 3 هزار و 950 مدرکی که سال گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته، 933 مدرک درمقطع دکتری، یک هزار و 990 مدرک در مقطع کارشناسی ارشد و مابقی در مقاطع کارشناسی و کاردانی ارزیابی شده اند.

وی با بیان اینکه ارزیابی مدارک دانش آموختگان در سال 92 نسبت به سال 88 صد در صد افزایش داشت، یادآورشد: در سال 88 تعداد دو هزار مدرک و در سال 92 حدود 4 هزار مدرک دانش آموختگان مورد ارزیابی قرار گرفته که نشان دهنده رشد ارزیابی مدارک دانش آموختگان طی چهار سال است.این خبر از طرف پایگاه زیست شناسی ایران ::: پورتال جامع آموزشی و پژوهشی
( http://www.iranbiology.ir/news/news.php?extend.334 )


زمان بازسازي صفحه :0.1339 ثانيه, 0.0215 براي هر جستجو .