عنوان خبرنانوصليب‌ پلاسمونيکي سلول‌هاي سرطان را مي‌کشد
(شاخه: سرطان و سلول های بنیادی)
ارسال شده توسط P. Jabbarzadeh
چهارشنبه 10 اسفند 1390 - 11:12:49

به گزارش پایگاه زیست شناسی ایران دانشمندان در تلاش براي استفاده از نانوذرات پلاسمونيکي در درمان سرطان هستند که بموجب آن انرژي نور بمنظور کشتن سلول‌هاي سرطاني به گرما تبديل مي‌شود. مزيت چنين درمان‌هايي اين است که باعث بروز اثرات جانبي که در شيمي‌درماني وجود دارد، نمي‌شوند.

اکنون مينگ يونگ هان در موسسه A*STAR و همکارانش نانوصليب‌هاي پلاسمونيکي طلايي ساخته‌اند که براي از بين بردن سلول‌هاي سرطاني بسيار مناسب هستند. گروه مذکور سودمندي اين نانوصليب‌ها را با استفاده از آنها در کشتن سلول‌هاي سرطان ريه به نمايش گذاشتند.


تصوير بازسازي شده از يک سطح نانوصليب طلا.
بطور کلي، نانوساختارهاي فلزي (پلاسمونيکي) فرکانس ويژه‌اي دارند که در آن نور الکترون‌هاي نزديک به سطح‌شان را تحريک مي‌کند. حرکت جمعي اين الکترون‌ها – يا تشديد – در اين فلزها منجر به تبديل انرژي نور به گرما مي‌شود. طول‌موجي که در آن تشديد اتفاق مي‌افتد به شکل و اندازه اين نانوساختارها بستگي دارد. در کاربردهاي زيستي، اين طول‌موج بايد در محدوده فروسرخ نزديک تا ميانه باشد، زيران بافت براي اين طول‌موج‌ها شفاف است.

براساس اين ملزومات، اين پژوهشگران تصميم گرفتند که نانوصليب‌هاي طلايي بسازند. با اينحال در سنتزهاي معمولي، طلا معمولا به شکل نانوميله رشد مي‌کند. اين پژوهشگران براي ساخت نانوصليب‌ها، يون‌هاي مسي به محلول اضافه کردند. بکارگيري مقادير کوچک مس باعث دوقلويي شدن ساختار بلوري طلا مي‌شود که منجر به رشد بازوهاي جانبي از وجوه بلور مي‌گردد. هان مي‌گويد: "اين ساختار طلايي متقاطع منحصر بفرد مي‌تواند باعث تحريک چند جهتي براي رسيدن به تشديد پلاسمونيکي قوي در بازه فرکانسي فروسرخ نزديک و ميانه شود. اين کار تا درجه زيادي توان ليزري مورد نياز براي درمان فوتوگرمايي سرطان را در مقايسه با نانوميله‌ها کاهش مي‌دهد."

اين پژوهشگران عملکرد نانوصليب‌هاي طلايي‌شان را با تغيير سطوح آنها و پيونددادن آن با سلول‌هاي سرطان ريه انسان تست کردند. هنگامي که آنها تحت تابش ليزري فروسرخ نزديک با توان‌هاي نستبا متوسط 4/2 W/cm2 به مدت 30 ثانيه قرار گرفتند، تمام سلول‌هاي سرطاني کشته شدند. اکنون اين پژوهشگران مشغول ارائه طرحي براي تست تأثير اين نانوصليب‌هاي طلا روي مدل‌هاي حيواني در آزمايش‌هاي آتي هستند.

کاربردهاي ديگري نيز براي اين نانوصليب‌هاي طلا امکان‌پذير است؛ مانند تصويربرداري فوتوگرمايي، که در آن مقادير کوچک نور به گرماي موضعي تبديل مي‌شود، يا گندزدايي سطوح. هان مي‌گويد: "در حال حاضر، ما در حال مطالعه نانوصليب‌هاي طلا براي تخريب فوتوگرمايي سوپرباگ‌ها (باکتري‌هاي سخت جان) روي زيست‌فيلم‌ها هستيم."

اين پژوهشگران جزئيات نتايج کار تحقيقاتي خود را در مجله‌ي Journal of the American Chemical Society منتشر کرده‌اند.
http://www.physorg.com/news/2011-12-plasmonic-nanocrosses-illuminated-cancer.html
[ارسال شده توسط sary]


این خبر از طرف پایگاه زیست شناسی ایران ::: پورتال جامع آموزشی و پژوهشی
( http://www.iranbiology.ir/news/news.php?extend.107 )


زمان بازسازي صفحه :0.1920 ثانيه, 0.0602 براي هر جستجو .