کشف نقش مولکول TNA در تکامل حیات


گروهی از دانشمندان آمریکایی در کنار DNA و RNA به نقش مولکول سومی به نام TNA در تاریخ تکامل حیات در زمین پی بردند. به گزارش پایگاه زیست شناسی ایران و به نقل از خبرگزاری مهر، DNA و RNA امروز به عنوان تنها مولکولهای حیات شناخته می شوند. این مولکولها که در سلولهای تمام جانداران زمین وجود دارند خود را سازمان دهی و تکثیر می کنند و می توانند به صورت آنزیمها و پروتئینها بیان شوند.اما شاید در کنار DNA و RNA مولکول سومی هم وجود داشته که در تاریخ تکامل گذشته زمین نقش مهمی در تکامل حیات ایفا کرده است.

این مولکول سوم TNA یا تری نوکلئیک اسید نام دارد که در ساختار آن به جای "دی اکسی ریبوز" (مثل DNA) یا "ریبوز" (مثل RNA) یک "تریوز" جایگزین شده است.

درحقیقت DNA و RNA مولکولهای بسیار پیچیده ای هستند که احتمالاً برای اینکه در اولین اشکال ماده ژنتیکی حاضر باشند بسیار سنگین بوده اند.

بنابراین از سالها قبل گروههای مختلفی از دانشمندان فرضیه هایی را مبنی بر حضور یک مولکول سوم مطرح و این احتمال را ارائه کردند که در طول میلیاردها سال این مولکول به تکامل رسیده و سپس ناپدید شده است.

فرضیه وجود TNA نخستین بار چند سال قبل مطرح شد. اکنون گروهی از دانشمندان مرکز تکامل پزشکی و انفورماتیک در دانشگاه ایالتی آریزونا تعدادی از مولکولهای TNA را ایجاد کردند و برای اولین بار بر روی زیرلایه ای که در آن پروتئین متفاوتی حاضر بود مسیر تکامل این مولکول را دنبال کردند.

این بررسیها نشان می دهد که مولکول TNA قادر است خود را به صورت اشکال سه بعدی پیچیده ای سازمان دهی کند، به پروتئین چنگ بزند و توانایی بالایی برای میل ترکیبی با سایر مولکولها را توسعه دهد.

براساس گزارش نیوساینتیست، بسیاری از محققان در پی انتشار نتایج این تحقیق در مجله "نیچر شیمی" اظهار داشتند که TNA احتمالاً پیش ماده DNA و RNA بوده است چون هرچند ساختارش ساده تر و کوچکتر از این دو مولکول است باوجود این، پیچیدگیهای آنها را حفظ می کند.

از سویی دیگر، این مولکول هرگز در هیچ ارگانیسم زنده ای شناسایی نشده است که این می تواند به معنی ناپدید شدن آن باشد.


نویسنده :P. Jabbarzadeh|بیولوژی تکامل و ماقبل تاریخ | ارسال نظر: 0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ


زمان بازسازي صفحه :0.5728 ثانيه, 0.1896 براي هر جستجو .